عکس از گنجینه گنج جنگ

 

منم سرگشته و حیرانت ای دوست            کنم یکباره جان قربانت ای دوست...


شاید در زمانی که عهد دوستیتان بسته شد هرکدامتان این را نجوا میکردید... یادش به خیر عهد کردید که هرکدامتان تنها به دیدار حضرت عشق نرود و هر کجا که میروید با هم باشید حتی بهشت و چه زیبا پای عهد و پیمان ماندید ...
یادش به خیر برای لحظه ای یاد روزی افتادم که غفور عاشق شد و معشوقش را در پهنه آسمان ها یافت. آن روز را در یاد داری ضیاالدین، غفور مدام از این عشق با تو صحبت میکرد و تو را تشویق مینمود تا توهم عاشق شوی ...تو هم عاشق شدی وبه رسته خلبانی هوانیروز آمدی تا تو هم خداوند را در آسمان ها بیابی وقلبت را آماده کنی برای پروازی دیگر ...سپس شما دو دوست پا به عرصه ای گذاشتید که شما را گام به گام به معبودتان نزدیک تر می کرد. غفور خلبان نیروی هوایی و تو ضیاالدین ذاکر خلبان هوانیروز...راستی ضیاالدین این عکس را در یاد داری؟ سال 1348 است، هنگامی که دوست صمیمیت غفور به امریکا اعزام میشد و تو برای بدرقه اش به مهرآباد آمده بودی ... چه همهمه ای بود همه با هم صحبت میکردند شخصی پدر را در آغوش گرفته بود شخصی دیگر شاهد بی تابی های مادرش بود شخصی با برادر و خواهرش صحبت میکرد و...کاش میدانستم حال و هوای شما چه بود شاید میدانستید که نخواهید ماند چون این رسم زمانه است که خداوند بندگان صالحش اش را زود ببرد تا در این دنیا نمانند شاید برای این است که در آن شلوغی چنین عکسی گرفتید هر دوتان لبخند زنان در قاب زندگی ... آری امیر سرلشگر خلبان ضیاالدین ذاکر خلبان هلیکوپتر شینوک خلبانی بود که در 6 آبان 1359 به معراج رفت و به دوستان معراجیش پیوست...اما ضیاالدین هنوز یک نفر مانده، یک نفر که با او عهد دوستی بسته بودی، و در روز شهادتت بی تاب تو بود و از درد فراق تو قلبش به درد آمد، نتوانست دوری تو را تحمل کند و تنها 11 روز بعد از تو به دنبالت آمد تا او هم به شما معراجیان بپیوندد...
درون عکس دو دوست را مشاهده میکنید که حتی برای لحظه ای نتوانستند دوری هم را تحمل کنند و هر دو در سال 1359 و در آبان ماه عروج کردند تا برای همیشه در تاریخ وطنمان جاودان بمانند.


شهید سرلشکر خلبان ضیاالدین ذاکر (سمت راست) هوانیروز (شینوک) تاریخ عروج 6/8/1359
شهید سرلشکر خلبان غفور جدی اردبیلی (سمت چپ) نیروی هوایی(اف-4) تاریخ عروج 17/8/1359

 

 

 

 

بازگشت به گنجینه عکس ها


 

Copyright 2010 Ganjejang.com